Život se odehrává v přítomném okamžiku. Minulost je pryč – je to jen vzpomínka. Budoucnost teprve přijde – takže ani tam nemá smysl žít. Pokud jsme uvízli ve vzpomínkách na minulost nebo máme neustálé sny o budoucnosti, přicházíme o své životy v přítomném okamžiku

Inteligence srdce spočívá v tichých a hlubokých vodách samého dna oceánu. Je to místo, kde leží pevná, stabilní pravda . Naše srdce jsou ve svém jádru plná lásky, i když jsou často zakalena nebezpečím samotné lidské existence, jejich podstatou je pravda.

Přijde nám naprosto přirozené a je naší každodenní rutinou pečovat o svoji fyzickou hygienu pomocí návyků, jako je sprchování a čištění zubů. Sebepéče v podobě energetické hygieny pravidelným čištěním našich energetických polí je však stejně prospěšná. Tím, že se zavážeme k pravidelným cvičením a technikám pro uvolnění nezpracovaných emocí, můžeme...

Je pravda, že v tomto životě je mnoho, co je mimo naši kontrolu. Ač bychom chtěli, nemůžeme ovládat přírodu, naše prostředí ani chování ostatních lidí. Co však můžeme ovlivnit, je to, jak se projevujeme, reagujeme a jak zůstáváme v každém okamžiku soustředěni sami na sebe.

Vnitřní klid

18.12.2023

Cesta ke svému vnitřnímu klidu je společná a dá se říci, že pro nás všechny stejně důležitá, protože člověk, který nedokáže najít klid, nechá se ovlivňovat hlukem svých myšlenek a unášet různými emocemi způsobuje neklid i ve svém okolí. Je to plýtvání životní energií, brodit se močálem emocí.

Přátelství s dechem, je cenné přátelství pro klidnější život. Udržuje mysl a tělo zdravé. Vědci spolupracují a pracují na výzkumu starodávných postupů jakými jsou dýchací techniky, meditace, všímavost a svými výzkumy přináší posilující víru do dnešní doby tím, že potvrzují toto starověké umění, jako skutečné nástroje pro všechny lidské bytosti,...

Lidský život se skládá z různých vrstev
– podobných těm cibuli –
po vrstvách se odlupujeme, abychom dospěli ke své pravé přirozenosti, našemu nitru.