O nás a našem Atelieru

v Bezručově ulici 29. Plzeň Vnitřní město

Atelier Vlny dechu se nachází v podkrovních patrech historického domu U Kotvy. Domu s duší i příběhem, který sahá do dávné historie města Plzně. 

Dům je součástí původních hradeb města, na průčelí má symbol kotvy. Krásné znamení, že toto naše místo má oporu, ochranu i pevné ukotvení. Vítejte u nás

Atelier Vlny dechu

je místem plným světla a tepla. 

Místem, které dýchá a žije, a to i díky všem, kdo do něj vstoupí

Když vystoupáte po schodech měšťanského domu, jehož počátek byl dříve než v roku 1507, od kterého se jeho nová historie píše, vstoupíte do Atelieru plného světla a tepla - je to nebe na dotek. Zamilovat se je tady snadné. Ne náhodou cesta k lásce, sebepoznání a sebepřijetí je obsahem všeho konání i všech našich setkání, ke kterým vás srdečně zveme

Naše filozofie

Vzájemná podpora a úcta: vlastnosti, jež jsou našimi pozitivními, o které jsme se rozhodli pečovat. Každý máme vlastní tempo, což je přirozené, každý žijeme jiné období svého života, každého momentálně provází jiné téma, avšak vzájemnost, jednota, kolektivní paměť a tento společný časo-prostor nás svádí dohromady.

Mám upřímnou radost a cítím vděčnost za požehnaný čas - společné chvíle v nichž se podporujeme a nemusíme pro to dělat víc, než otevřít své srdce 

Atelier je místem pro harmonii těla a ducha

Děkujeme za vše krásné, co můžete do našeho prostoru svojí účastí i návštěvou vnést. Jsme otevřeni spolupráci a těšíme se na vás

Celým srdcem vítáme, pokud se budete chtít připojit a stát součástí společenství, které ctí vzájemnou podporu, sdílí společnou radost a chuť být součástí .. více o prostoru

Máte-li zájem napište mi

Marcela Magdaléna +420 608 929 101


Poznejte násMarcela Magdaléna Masopustová

Zakladatelka a duše Atelieru Vlny dechu

Již druhou desítku let se věnuje vědomému doteku a energetickému léčení. Svými klienty je často označována za duchovní průvodkyni, což přijímá s velkou pokorou. Sama se cítí být služebnicí a průvodkyní na cestě holistického života: vnímání zdraví a krásy jinak. To nač se zaměřuje, je pomoci lidem najít rovnováhu, smysl a účel života s využitím pradávných léčebných systémů a technik, které s láskou předává i dál ve své Škole Vědomého doteku.

"Ráda tvořím a otevírám posvátný prostor, tak zrodil se i tento  - Atelier Vlny dechu - přístav, kde každý může bezpečně zakotvit ve svém hlubokém vnitřním klidu" 

Nabízím setkání pro duševní hygienu nejen v pravidelných lekcích, které najdete v rozvrhu v Úvodu. Nabízím také individuální setkání pro

terapii dotekem 

Terapii zvukem 

 Posvátné rituály  

S radostí vás přivítám ve Škole vědomého doteku

Těším se a děkuji, že přicházíte. Díky Vám, tento Atelier žije. 

Seznamte se s námi všemi, každá máme cenné dary

Šárka Beranová

Aromaterapeutka a dula

Za pomocí doteků a vůní pečuje o ženy nejen v období těhotenství. Těm, které jsou v očekávání ukazuje cestu, jak porodit v jemnosti a důvěře. Věnuje pozornost potřebám těla a to nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni energie a komunikace s nejjemnějšími vrstvami našeho já.


"Skrze voňavé doteky společně s klientem objevují hloubku klidu a odhalují sílu, kterou má skrytou uvnitř sebe.
V péči propojujeme tělo, mysl, srdce a duši a podporujeme tak celkovou harmonii a pohodu na všech úrovních bytí.."

Zuzana Řebíková

Průvodkyně dětí pohádkovým světem fantazie a vizualizace

S láskou pro vaše děti tvoří meditační pohádky. Zapisuje slova tak, jak k ní přicházejí - v čisté, krásné, nezměněné podobě.

Jiskřivá pohádková slova tvoří příběhy, které přinášejí dětem radost, podporu a uvolnění tam, kde se právě nacházejí.


"Jemností slov a silou hlasu provázím děti světem fantazie a vizualizace. V lehkých tónech hudby se rozpouští stres a napětí nasbírané během dne, zklidňuje tělo i mysl a prohlubuje důvěra v sebe i proud života"