O nás a Atelieru Vlny dechu

v Bezručově ulici 29. Plzeň Vnitřní město

Atelier Vlny dechu se nachází v podkrovních patrech historického domu U Kotvy. Domu s duší i příběhem, který sahá do dávné historie města Plzně. 

Dům je součástí původních hradeb města, na průčelí má symbol kotvy. Krásné znamení, že toto místo má oporu, ochranu i pevné ukotvení. Vítejte u nás

Atelier Vlny dechu

je místem plným světla a tepla. 

Místem, které dýchá a žije, a to díky všem, kdo do něj vstoupí

Když vystoupáte po schodech měšťanského domu, jehož počátek byl dříve než v roku 1507, od kterého se jeho nová historie píše, vstoupíte do Atelieru plného světla a tepla - je to nebe na dotek. Zamilovat se je tady snadné. Ne náhodou cesta k lásce, sebepoznání a sebepřijetí je obsahem všeho konání i všech našich setkání, ke kterým vás srdečně zveme

Atelier je místem harmonie těla a ducha

Pokud cítíte, že můžete i Vy, do tohoto prostoru svoji krásu vnést, je i spolu~tvorbě otevřen.

Pokud se budete chtít připojit a stát součástí společenství, které ctí vzájemnou podporu, sdílí společnou radost, bude nám potěšením. .. více o prostoru  Máte-li zájem napište mi

Marcela Magdaléna +420 608 929 101


Poznejte nás


Marcela Magdaléna Masopustová

Zakladatelka a duše Atelieru Vlny dechu

Již druhou desítku let se věnuje vědomému doteku a energetickému léčení. Svými klienty je často označována za duchovní průvodkyni, sama se cítí být služebnicí andělského léčení a průvodkyní na cestě holistického života: vnímání zdraví a krásy jinak. To nač se zaměřuje, je pomoci lidem najít rovnováhu, smysl a účel života s využitím pradávných léčebných systémů a technik. 

Nabízí setkání pro duševní hygienu v pravidelných lekcích Nabízí také individuální setkání pro:Terapii dotekem ,Terapii zvukem,  Rituály  S radostí vás přivítá ve Škole vědomého doteku, která je především o léčení a poznání sebe sama

"Ráda tvořím a otevírám posvátný prostor, tak zrodil se i tento - Atelier Vlny dechu - přístav, kde každý může bezpečně zakotvit ve svém hlubokém vnitřním klidu" 

Vítám Vás

v lásce  Marcela Magdaléna

Šárka Beranová

Aromaterapeutka a dula 

Za pomocí doteků a vůní pečuje o ženy nejen v období těhotenství. Těm, které jsou v očekávání ukazuje cestu, jak porodit v jemnosti a důvěře. Věnuje pozornost potřebám těla a to nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni energie a komunikace s nejjemnějšími vrstvami našeho já.

"Skrze voňavé doteky společně s klientem objevuji hloubku klidu a odhaluji sílu, kterou má skrytou uvnitř sebe.
V péči propojujeme tělo, mysl, srdce a duši a podporujeme tak celkovou harmonii a pohodu na všech úrovních bytí.."

Aromaterapie , Předporodní kurz a další služby, které vám 

Šárka nabízí

.. a další spřízněné duše, jejichž esence spolutvoří tento jedinečný prostor.

Naše filozofie

Vzájemná podpora a úcta: vlastnosti, jež jsou našimi pozitivními, o které jsme se rozhodli pečovat. Každá máme vlastní tempo, každá žijeme jiné období svého života, avšak mnohé nás pojí a mimo společný časo-prostor svádí dohromady.

Mám upřímnou radost a cítím vděčnost za požehnaný čas - společné chvíle v nichž se podporujeme a nemusíme pro to dělat víc, než otevřít své srdce