Tělo jako příběh


Skrze vlastní prožitek, zažijeme, že naše tělo,

je mnohem víc, než umíme si představit

Tělo jako příběh

Studiem Sebe sama vstupujeme do svého příběhu prožitkem, či zkušeností jež vychází z vnitřního zkoumání těla a ducha v somatickém pohybu jemné praxe kontinuum movement. 

V tomto setkání se ponoříme do krajiny bederních svalů - psoas - ne náhodou je nazýván svalem duše. Už ze samotného faktu, že na něj nemůžeme dosáhnout, tedy nelze jej fyzicky opečovat, je zřejmé, že jediná možnost jak s jeho uvolněním pracovat, je vztáhnout se k němu svou pozorností: naladěním se na svůj dech, jemný pohyb. V doprovodu vibrace vlastních zvuků, můžeme tonizovat, prodlužovat, změkčovat a zvědomovat tento nejhlubší sval v těle. 

Naše tělo je nejen fyzické, je také emoční. Nervový systém prochází skrze svaly, orgány a jemnější energetický systém do nejhlubších částí těla, kde se emoce ukládají a koncentrují. Je pro nás důležité tato místa objevit, probudit a obnovit jejich funkčnost a zbavit tak tělo potlačených emocí. Díky tomu také objevit přirozenou radost, jež odkrývá se ve vrstvách.

Je to cesta, jak změnit, jak žijeme naše životy, jak věříme, že naše tělo a mysl spolu vzájemně souvisí. Naše tělo je mnoho příběhů, které známe, ale o mnoho víc těch, které ne..

Seminář je připraven tak, aby byl samo-direktivní - po celý čas jste vedeni k uvědomování si moudrosti svého těla. Práce je jak vzdělávací, tak terapeutická a její benefity jsou od uvolnění fyzického napětí až po klidnou mysl.

Co je obsahem tohoto semináře:


Seznámení s teorií 

Somatické cvičení inspirované technikou kontinuum movement 

❥ osobní prožitek, který je pro každého jedinečný a nejdůležitější

❥ objevení léčivé "síly" která je přirozenou silou každého těla

V jemném pohybu ・ rezonance vlastního hlasu ・ rytmu vlastního dechu

Meditace v doprovodu léčivých tónů křišťálových mís

Sdílení a naslouchání v bezpečném prostoru skupiny 
Kdy: 19.4. / 16:00 - 20:00 hodin

Kde: Atelier Vlny dechu, Bezručova 29, Plzeň 

Cena: 1110,- Kč

⋆⭒˚。⋆


Těším se na vás

Marcela Magdaléna