Vnitřní klid

18.12.2023

Cesta ke svému vnitřnímu klidu je společná a dá se říci, že pro nás všechny stejně důležitá, protože člověk, který nedokáže najít klid, nechá se ovlivňovat hlukem svých myšlenek a unášet různými emocemi způsobuje neklid i ve svém okolí. Je to plýtvání životní energií, brodit se močálem emocí.

Člověk, který nedokáže jasně myslet a je uvnitř zmatený, přebývá v něm spousta pocitů, které s ním cloumají, není svým pánem a nechává se napospas svým vášním a emocím, způsobuje "životní chaos".

Zatímco člověk, který dokáže najít pokoj sám v sobě, vytváří kolem sebe atmosféru klidu, ve které se všichni cítí dobře a na správném místě. 


Člověk najde vnitřní klid jen tehdy, když se nevyhýbá vlastní pravdě, když dokáže před Bohem snést vše co se v tichu vynoří v jeho nitru, protože cítí, že Bůh ho přijímá takového, jaký je


Jedna z důležitých zásad psychologie tvrdí, že člověk, který nečelí svým zraněním, je odsouzený k tomu, aby zraňoval sám sebe nebo ostatní. 

 Každý z nás se v životě zraní.

Rány mohou být příležitostí k růstu a prohloubení soucitu s ostatními. Kdo jim nečelí, bude nadále ubližovat druhým i sám sobě.

Co musíme udělat, abychom do svého života vnesli klid a harmonii, po které toužíme? Ponořit se do tichosti svého srdce. Musíme zpomalit a žít lidským tempem, pak budeme mít čas naslouchat. A jakmile začneme naslouchat tomu co se děje, věci samy začnou získávat podobu. Modlitba usebrání, v samém srdci ticha, nás může osvobodit a uvolnit nám prostor, abychom mohli dýchat a žít život v lásce a harmonii.

Meditace usebrání je velmi jednoduchá. Meditující pracuje s rozumem a emocemi, dokud se mu náhle nezobrazí pravda v celé své zázračnosti. V ní pak může setrvat, tiše rozjímat a s láskou uctít.

Jak najít tuto milost ve svém středu?

Pravidlo první:

Na začátku meditace si dopřejme minutu nebo dvě, abychom se ztišily, a pak se s vírou vydáme do hlubin svého nitra. Uvolnit se, je nadmíru důležité a je vhodné tomu věnovat čas . Důležité je to proto, že meditace pak tělo osvěží, a také proto, že ten jež v klidu sedí a odevzdává se, se může stát svátostí, která symbolizuje stav, k němuž směřuje duch - odevzdání se a spočinutí v Bohu. Na konci opět strávíme několik minut vycházením.

Pravidlo druhé:

Poté, co jsme v důvěře a lásce našli spočinutí ve svém středu, zvolíme si jednoduché slovo, mantru a necháme ji ve svém nitru opakovaně znít

Pravidlo třetí:

Kdykoli nám během meditace vstoupí do vědomí cokoli jiného, jednoduše se s pomocí své mantry jemně vrátíme do přítomnosti. Hledáte-li svoji mantru, o jedné z mnoha můžete se dočíst v mém starším článku. 

♥︎

S úctou ke všem tradičním učením, pojďme si ještě než usednete ke své meditaci připomenout moudrá slova Doma Chapmana: "Modlete se a meditujte tak, jak můžete, nikoli tak, jak nemůžete." Každá metoda nám má pomáhat, má podporovat naše konání. Čím je jednodušší a prostší, tím spíš nám umožní najít jednoduchost a prostotu, místo aby zatěžovala a rozptylovala. 

Žádný čas není pro meditaci či modlitbu nevhodný. Do svého středu se můžeme obrátit, i když se vzbudíme uprostřed noci.

♥︎

Přeji vám krásný čas v Meditaci usebrání. Kéž si každý pod vedením Ducha svatého najde vlastní cestu


V lásce

Marcela Magdaléna


Hledáte-li vnitřní klid, můžete se připojit k našim pravidelným lekcím pro duševní hygienu, je to tak jednoduché, když jsme spolu ..