Křišťálové večery

Léčivé večery ve zvukové lázni sférických tónů křišťálových mís 

Křišťálové tóny & Tandava


Setkání s tradiční praxí, která může skutečně vyvolat a urychlit zážitek duchovního probuzení skrze projev prvotní rytmické energie. Je to moudré Já, které řídí nevědomé, tělesné a samočinně probíhající procesy - procesy samoléčení.

V první části setkání jste meditací vedeni ke ztišení a vnímání těla. Spojení prvků jemného ​​pohybu, dechu a vlastního zvuku vyvolá alchymii, v níž zažíváme tekutost, měkkost a rezonanci, jež cirkuluje veškerým životem na Zemi i v celém Vesmíru. Celý večer je hlubokým ponořením do vln svého těla a jemné lázně léčivých zvuků.

Že se naše těla instinktivně pohybují, je proto, že v nás je něco, co se prostě musí hýbat. Pohyb pak není výtvorem naší vědomé mysli, je něčím mnohem, mnohem hlubším. Je to jako bychom byli obydleni něčím univerzálním, něčím božským. Tandava se netačí - Tandavou jsme

Tandava je pohyb v nejsvětějších vlnách těla. Tento mystický pohyb jednou z nejjemnějších technik pro spojení se svým nitrem.

Aktuální termín PÁTEK:  28.6. / 17:30 - 19:30 /

Příspěvek: 440,- Kč 

♥︎

Těším se na vás

Marcela Magdaléna

 Tenkou nitkou, jež spojuje křišťálové večery je hluboké ponoření do zvukové lázně léčivých tónů křišťálových mís. Každý z večerů je lehce jiný, plyneme v důvěře, že děje se pro nás.

♥︎

Je mi velkou ctí v této službě a léčení stát. Děkuji, že mohu

Setkání probíhají v Atelieru Vlny dechu, Bezručova 29 - Dům U Kotvy , Plzeň - Vnitřní město