Křišťálové tóny & Tandava

Pohyb v nejsvětějších vlnách těla a vesmíru 

Křišťálové tóny & Tandava

Pohyb v nejsvětějších vlnách těla a vesmíru 

 Tradiční praxe, která může skutečně vyvolat a urychlit zážitek duchovního probuzení skrze projev prvotní rytmické energie. 

V první části setkání jste meditací vedeni ke ztišení a vnímání těla. Spojení prvků jemného ​​pohybu, dechu a vlastního zvuku vyvolá alchymii, v níž zažíváme tekutost, měkkost a rezonanci, jež cirkuluje veškerým životem na Zemi i v celém Vesmíru.

Větší část setkání probíhá v kulisách jemných tónů křišťálových mís. V průběhu vstupuje do prostoru hudba, která není předmětem k držení rytmu. Tandava se netačí, Tandavou jsme.

Že se naše těla instinktivně umí pohybovat do rytmu je fenomén přítomný ve všech lidských kulturách a sice proto, že v nás je něco, co hudba probouzí, co se prostě musí hýbat. Tento pohyb pak není výtvorem naší vědomé mysli, je něčím mnohem, mnohem hlubším. Je to jako bychom byli obydleni něčím univerzálním, něčím božským

Tento mystický pohyb, je jednou z nejjemnějších technik pro spojení se svým nitrem.


Aktuální termíny: 15.3. / 19.4. / 21.6. / vždy od 17:30 - 19:30

Odměna za doprovod a podpora prostoru 440,- Kč Setkání probíhá v Atelieru Vlny dechu, Bezručova 29 - Dům U Kotvy , Plzeň - Vnitřní město

✮⋆˙

Těším se na Vás

v lásce

Marcela Magdaléna