Meditační setkání pro děti

Dopřejte svému dítěti vědomé zklidnění a relax 

uprostřed přeplněnosti vnějším světem

Meditační setkání pro děti

Dopřejte svému dítěti vědomé zklidnění a relax uprostřed přeplněnosti vnějším světem.

Často se snažíme ochránit své dítě od množství vnějších podnětů, stresu a hluku. Velmi dobře to znám. Jak ale naše dítě roste, rozbíhá se do světa samo po své cestě, zkoumá a objevuje. I když se k nám pořád vrací, více a více nasává také to, co je kolem něj - a co my nemáme, ani nemůžeme mít, pod kontrolou.

Můžete mu ale dát nástroj, díky kterému pravidelně zpomalí, zklidní své nitro a postupně začne nacházet to, co je pro něj skutečně důležité.

Meditační setkání přinášejí zklidnění, uvolnění od školního shonu i tlaku a ambic vnějšího světa. 

Rozvíjejí fantazii, schopnost vizualizace a podporují optimistický pohled na svět.

✮⋆˙

Průběh meditačních setkání:

Pohádkovou formou se seznámíme s prouděním našeho dechu i důležitostí našeho srdce.
V jemných tónech hudby se ponoříme do meditačního příběhu, porozhlédneme se v něm a zjistíme, co nám přináší.


O zážitky i prožitky se můžeme, ale nemusíme, podělit s ostatními a na závěr si je ještě nakreslíme na papír.

Každé dítě si svůj obrázek odnese domů. Vám se tak otevírá prostor pro to, abyste si s ním o jeho prožitcích mohli popovídat.


Společný čas probíhá za podpory hudby, harmonického prostoru a aromaterapeutického oleje vytvořeného speciálně pro tuto příležitost.

Meditační setkání přinášejí zklidnění ke konci dne, novou energii do dní dalších, uvolnění od školního shonu i tlaku a ambic vnějšího světa. Rozvíjejí fantazii, schopnost vizualizace a podporují optimistický pohled na svět.

Každé setkání odráží aktuální potřeby a naladění dětí.

Pravidelnost navíc prohlubuje ve vašich dětech koncentraci, sebedůvěru, lásku k sobě i vědomí vlastní jedinečnosti. Tvoří ve vašich dětech návyk pravidelné vnitřní péče o sebe, který jim bude nápomocný i v dospělém životě.

Meditační setkání jsou vhodná pro děti od 7 do 12 let.
Jiný věk dětí po domluvě.


Setkání se konají v Atelieru Vlny dechu, Bezručova 29, Plzeň Vnitřní město

Pondělí 16:00 - 17:00 / 230,- Kč

Meditacemi provází a na vaše děti se těší

Zuzana