Krajinou svého těla

Vnímání sebe sama v klidném usebrání a vědomí sebe uprostřed vlastního experimentu.

Krajinou svého těla

Hluboké ponoření do říše tělesných pocitů a nový způsob vnímání těla nás povede na skutečně intimní cestu k sobě. Meditační chvilky střídáme praxí inspirovanou Kontinuum movement - jemnou praxí somatického pohybu. Měníme prostředí pozorování změn: vnímání sebe sama v klidném usebrání a vědomí sebe uprostřed vlastního experimentu.

Spíše než učíme se, vzpomínáme na vše, co je v nás přítomné.


Co nás v setkáních čeká:

Odevzdání a uvolnění - Posilujeme Důvěru a vztah k Zemi. Otevíráme se samo-léčení: Základ, ze kterého vycházíme a budeme vycházet v každé tělesné práci.

Probuzení a výživa -naslouchání moudrosti těla. Moment, od kterého mé slovo a vedení je čistě doprovodné .. plyneme kontinuem

Oživování, měkčení, prodlužování - vlastní experiment v jemné terapii, kterou v hloubi těla zvědomujeme. Harmonizujeme Tělo, Duše, mysl, Duch

Zvuková lázeň - ponoření se do vibrací tónů křišťálových mís je hluboce léčivý čas na buněčné úrovni těla. Stačí jen Být. Jemné tóny nás provázejí v několika úsecích setkání včetně závěrečné meditace.Tento požehnaný čas, může být počátkem proměn tělesných a zároveň možností, pracovat se svým obrazem vnímání těla a prostoru v němž žijeme .. měnit jej.


♥︎

Termíny setkání: 28.1. / 4.2 / 11.2. / 18.2. / 25.2. / 3.3. / 10.3. / 17.3. / 24.3.  

Neděle vždy od 18:30 - 20:00

Místo setkání: Atelier Vlny dechu, Bezručova 29, Plzeň Vnitřní město

Cena: 2.660,- Kč

Pokud některou z lekcí nemůžete přijít, je možné využít otevřenou lekci jako náhradu


Těším se z celého srdce na náš společný čas a děkuji za něj

V lásce a službě

Marcela Magdaléna