Krajinou svého těla

Vnímání sebe sama v klidném usebrání..vědomí sebe uprostřed vlastního experimentu.

Krajinou svého těla


Přijměte pozvání k setkáním, v němž hluboké ponoření do říše tělesných pocitů a nový způsob vnímání těla, nás vede na skutečně intimní cestu k sobě. 


 Jemnou rezonanční praxí inspirovanou Continuum movement, skrze vlastní zvuk a intuitivní pohyb vstupujeme do vlastního experimentu

Měníme prostředí pozorování změn: vnímání sebe sama v klidném usebrání, a vědomí sebe uprostřed vlastního experimentu.

Spíše než učíme se, vzpomínáme na vše, co je v nás přítomné


Co nás v setkáních čeká:

Odevzdání a uvolnění - Posilujeme Důvěru a vztah k Zemi. Otevíráme se samo-léčení: Základ, ze kterého vycházíme a budeme vycházet v každé tělesné práci

Probuzení a výživa - naslouchání moudrosti těla .. plyneme kontinuem

Oživování, měkčení, prodlužování - vlastní experiment v jemné terapii, kterou v hloubi těla zvědomujeme

Zvuková lázeň - ponoření do vibrací tónů křišťálových mís je hluboce léčivý čas pro obnovu těla až na jeho buněčné úrovni. Stačí jen Být. Harmonizuje Tělo, mysl, duše, Duch

Místo setkání: Atelier Vlny dechu, Bezručova 29, Plzeň Vnitřní město

Cena: 

Těší se

Marcela Magdaléna


Tento požehnaný čas, může být počátkem proměn tělesných a zároveň možností, pracovat se svým obrazem vnímání těla a prostoru v němž žijeme .. měnit jej.


♥︎